Di tích Cách mạng Nhà Tròn Bà Rịa. Ảnh: sưu tầm

Giao lộ CMT8 và 17/4, TP. Bà Rịa

Di tích Nhà Tròn Bà Rịa nằm ngay trung tâm của TP. Bà Rịa có hình dáng khá đặc biệt. Được xây dựng từ thời Pháp, kiến trúc chính là một tháp chứa nước hình tròn có mái che, có chân đỡ tháp nước, phía dưới là nhà làm việc tạo thành một chân đế. Tháp cao 20m, có 8 trụ đỡ.

Ảnh: sưu tầm
- Quảng cáo -

Tại đây ngày 25/8/1945 cờ cách mạng đã được treo trên đỉnh tháp, hàng vạn nhân dân khắp nơi trong tỉnh Bà Rịa do Đoàn thanh niên tiền phong dẫn đầu đã tổ chức mít tinh, tuần hành, khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Ngày 1/5/1975 miền Nam được giải phóng, Thị uỷ Bà Rịa tổ chức mít tinh tại Nhà Tròn mừng chiến thắng có hàng vạn người tham dự.

Ảnh: sưu tầm

Hiện nay Nhà Tròn được chính quyền và nhân dân địa phương tôn tạo tu bổ, gìn giữ và bảo vệ. Nhà Tròn được dùng làm tụ điểm văn hoá, đọc sách báo. Đặc biệt, dưới mái Nhà Tròn được kiến trúc bởi hàng trăm tổ chim én đủ hình, mỗi sáng và chiều du khách có thể ngắm hàng nhìn chim én bay lượn tạo một khoảng trời đầy sinh động.

Nhà Tròn Bà Rịa được xây dựng từ thời Pháp, kiến trúc chính là tháp nước hình tròn có mái che, phía dưới là nhà làm việc tạo thành chân đế.

Ảnh: sưu tầm

Tại đây, ngày 28/05/1945, cờ Cách mạng đã được treo trên đỉnh tháp, hàng vạn nhân dân trong tỉnh tổ chức mít tinh, khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân Pháp và tay sai. Ngày 01/05/1975, Thị ủy Bà Rịa tổ chức mít tinh tại Nhà Tròn mừng chiến thắng đất nước hoàn toàn giải phóng. Nhà Tròn Bà Rịa được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận l di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngày 05/06/1987.