nhà nghỉ tại Tân Thành
Danh sách các nhà nghỉ tại Tân Thành. Ảnh: sưu tầm

Thanh Thảo
Địa chỉ: Phước Lập , Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3893307

Thanh Hoa
Địa chỉ: 11 Lô A, TTTM , Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913829092

- Quảng cáo -

Đất Cảng
Địa chỉ: 18 Lô E, TTTM , Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913359353

Hải Dương
Địa chỉ: 23-24, KTĐC Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0984446100

Việt II
Địa chỉ: 25A, TTTM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0932586597

Chí Linh
Địa chỉ: 27 khu B, Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0912989750

Đại Dương
Địa chỉ: 31A, ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0987686990

Thiên Thanh
Địa chỉ: 45 Ngô Gia Tự, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 02543893895

Đông Nam 1
Địa chỉ: A32, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907105795

Đông Nam 2
Địa chỉ: A32, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 36292933

Á Châu
Địa chỉ: A43, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3923332

Phương Nam
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tóc Tiến, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3897903

Gia Linh
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 2475351

Sông Xoài
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0964630006

Vườn Xoài
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01677224337

Xao Xuyến
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907642542

Suối Nhum
Địa chỉ: Ấp 5, Hắc Dịch, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933028959

Hoàng Vũ
Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902382387

Hoàng Ngọc
Địa chỉ: Ấp Cát Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0983859779

Khánh Uyên
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933571391

Khánh Vân
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933571391

Phương Đông
Địa chỉ: Ấp Phú Hà, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937200111

Thanh H
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01652425397

Đức Anh
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0967186499

Phú Hưng Phát
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937305916

Sao Mai
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903085454

Thanh Phương
Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876032

Hoàng Phương
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3932103

Hồng Tân
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0976088531

Hùng Vương
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0979877647

Khải Linh
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907814357

Ngọc Lan
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918182286

Sao Hân
Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937254069

Anh Đức
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902303703

Lộc An
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0939768468

Tân Hòa
Địa chỉ: Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903064007

Minh Châu
Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0907928182

Thúy Anh
Địa chỉ: Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01218123150

Thanh Nhung
Địa chỉ: Ấp Tân Lễ A , Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918130434

Lê Nguyễn
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01659084359

Thanh Thủy
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908706033

Thiên Hương
Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0933029545

Thanh Bình
Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0901620345

Thanh Bình 1
Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0932315888

Hùng Cường
Địa chỉ: Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0935925573

Văn Minh
Địa chỉ: Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3948778

Phú Quang
Địa chỉ: C18,19,QL 51, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3922649

Bảo Trâm
Địa chỉ: C21, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0934121108

Mỹ Ngọc
Địa chỉ: C26, Tổ 2, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876216

Tiến Đạt
Địa chỉ: C39 Khu nhà ở Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913141618

Long Vũ I
Địa chỉ: C39, Khu nhà ở, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0931299916

Thanh Thanh Bình
Địa chỉ: Cát Hải, Tân Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902671679

Xanh
Địa chỉ: Khu 2, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01685099993

Thùy Vân
Địa chỉ: KP Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01292173132

Anh Khoa
Địa chỉ: Kp Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908682081

Sơn Thủy
Địa chỉ: Kp Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3392111

Vũ Hồng
Địa chỉ: Lô 11-12A7, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0915541639

Thanh Thanh
Địa chỉ: Lô 30A, TTTM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3876412

RiTa
Địa chỉ: Lô A, số 4, TTPM, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913873416

An Phú Thịnh
Địa chỉ: Lô B6, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3922368

Thái Phong
Địa chỉ: Lô C36, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 39337137

Long Hải I
Địa chỉ: Lô C45, Tân Phước, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0909545501

Phi Nhung
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0903763585

Hoa Hồng
Địa chỉ: Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01683913070

Thiên Ân
Địa chỉ: QL 51, Ấp Mỹ Tâm, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3899053

Thanh Thúy
Địa chỉ: QL 51, Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3894905

Phương Châu
Địa chỉ: Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0913767011

Phượng Hoàng
Địa chỉ: Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908873845

Phúc Hương
Địa chỉ: Suối Nhum, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3945516

Đức Hoa
Địa chỉ: Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0908805969

Minh Đức
Địa chỉ: Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0978667440

Thanh Thảo
Địa chỉ: Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Tân Hải
Địa chỉ: Thôn Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01645162637

Thái Phong
Địa chỉ: Thôn Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0901660739

Kiều Anh
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0976523404

Hồng Phúc
Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 1, Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01227412467

Minh Sơn
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902444699

Số 9
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 32217249

Lesco Resort
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3893823

Hương Tr
Địa chỉ: Tổ 16, Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0254. 3899151

Thái Học
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Phú Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0981404109

Lê Thanh H
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Phú Thanh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01652425397

Hoàng Phát
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Tân Lễ B, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0937854344

An Sinh
Địa chỉ: Tổ 2, Tân Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0902992279

Thịnh Phát
Địa chỉ: Tổ 6, TĐC Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 01697404846

Thanh Thảo 2
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0946395337

Bảy Củi
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 09852281999

Đức Phương
Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Phước Tấn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành

Thanh Hiền
Địa chỉ: Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
Điện thoại: 0918005335

Theo: TTXT du lịch BR-VT