nhà nghỉ tại thị trấn Long Hải
Danh sách các nhà nghỉ tại thị trấn Long Hải

Tây Hồ
Địa chỉ: 37, KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0909790479

Nam Giang
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01646244247

- Quảng cáo -

Cây Sung
Địa chỉ: Tổ 39/10 Ấp Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3505953

Nhà nghỉ 72
Địa chỉ: Tổ 30/12 , KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843805

Kim Thoa
Địa chỉ: 18 Ô 3 KP Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01285779929

Tiến Đạt
Địa chỉ: 18/14 Ô 5, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868082

Bình An
Địa chỉ: 18/25 Ô5 Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01223679920

Thu H
Địa chỉ: 19/41 Ô 5 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933543102

Thái Tuấn
Địa chỉ: 19142, Ô 5 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0979597399

Bé Uyên
Địa chỉ: 43/64 Ô 4 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01227348766

Thảo Hiền
Địa chỉ: 05, KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933961936

Hoàng Gia CJ
Địa chỉ: 54/Ô 5 Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661689

Ngọc Sương
Địa chỉ: Ấp Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0918005671

Nhà nghỉ Hương Sứ
Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908655285

Tổng Cty Bason
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, KP Hải Phong, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3663696

Thúy An
Địa chỉ: Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0938303840

Nam Long
Địa chỉ: Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3867374

Thương Thúy
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3867103

Anh Bình
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0906787980

Ngọc Tiên
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0928341739

Trà My
Địa chỉ: KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 36745

Quốc Anh
Địa chỉ: KP Hải Hòa, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0906626999

Anh Thư
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908237257

Cây Bàng
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0982606046

Hoa Sữa
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0902973546

Như Ý
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868287

Hải Dương
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01212425894

Phương Anh
Địa chỉ: KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843657

Gia Long
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0903210487

Tuấn Kiệt
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0933904989

Yến
Địa chỉ: KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 386846

Long Tiến
Địa chỉ: KP, Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 2474199

298
Địa chỉ: Long Hải , Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868648

Mai Anh
Địa chỉ: Tổ 14 16/4, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868046

Ý Nhi
Địa chỉ: Tổ 15, KP Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868868

LENA
Địa chỉ: Tổ 17 KP Hải Bình, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0913381410

Anh Đào
Địa chỉ: Tổ 17/14 KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0907008486

Kiệt
Địa chỉ: Tổ 18/25 KP Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01267779339

Thúy Phương
Địa chỉ: Tổ 18/6 Ô 5 Hải Sơn, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3868534

Gia Long
Địa chỉ: Tổ 19, KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661894

2001
Địa chỉ: Tổ 2, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0909842584

Đức Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3662188

Sinh Đôi
Địa chỉ: Tổ 2, KP Lan Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0908050824

Tuấn Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 20/73 , KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661726

Phương Trinh
Địa chỉ: Tổ 21, KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0919553063

Hải Nam
Địa chỉ: Tổ 35 Ô 4 KP Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3661857

Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 39/26 Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01264505055

Thanh Việt
Địa chỉ: Tổ 4 KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0918140509

Cây Bàng
Địa chỉ: Tổ 40/5 KP Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3843455

Na Ny
Địa chỉ: Tổ 41/2 Ấp Hải Phong 1, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0988335844

Tiến Phúc Tổ
Địa chỉ: 43/329 KP, Hải Tân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 01217147769

Hải Đăng
Địa chỉ: Tổ 6 KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0937666297

Thúy Lan
Địa chỉ: Tổ II, KP Hải Trung, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền
Điện thoại: 0254. 3663567