quán ăn, nhà hàng tại Côn Đảo
. Ảnh: sưu tầm

1. Nhà hàng COCO (thuộc nhà nghỉ Công Đoàn)
– Đ/c: Đường Nguyễn Đức Thuận- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830939

2. Nhà hàng Poulo Condor (thuộc Khách sạn Sài Gòn- Côn Đảo)
– Đ/c: 18- 24 tôn Đức Thắng- Côn Đảo
– ĐT: – ĐT: 0254.3830155 – 3830336 – 3830337 – 3830338

- Quảng cáo -

3. Nhà hàng ATC (thuộc nhà nghỉ ATC)
– Đ/c: 16B Tôn Đức Thắng- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830666

4. Nhà hàng Nam Dinh (Phương Hạnh cũ)
– Đ/c: 38 Nguyễn Huệ- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830180

5. Nhà hàng Hải sản Thu Ba
– Đ/c: Đường Võ Thị Sáu- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830255

6. Nhà hàng Hải sản Tri Kỷ
– Đ/c: Đường Nguyễn Đức Thuận – Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830294

7. Nhà hàng hải sản Hai Đình
– Đ/c: Đường Nguyễn Đức Thuận- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830118

8. Điền Sơn Quán
– Đ/c: Đường Võ Thị Sáu- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3630679

9. Nam Hải Quán
– Đ/c: Đường Nguyễn Huệ- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3508183

10. Nhà hàng hải sản Sang Tuyền
– Đ/c: Đường Nguyễn Huệ – Côn Đảo
– ĐT: 0918580072

11. Nhà hàng Thu Tâm
– Đ/c: Đường Nguyễn Đức Thuận- Côn Đảo
– ĐT: 0908400116

12. Quán ăn Anh Thi
– Đ/c: Đường Hồ Thanh Tòng- Côn Đảo
– ĐT: 01697769500

13. Quán Gia Đình
– Đ/c: Đường Trần Phú- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830986

14. Quán Sơn Phước Lộc
– Đ/c: Đường Võ Thị Sáu- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830601

15. Quán Thanh Huyền
– Đ/c: Đường Hoàng Phi Yến

16. Quán N7
– Khu N7- Đường Trần Phú- Côn Đảo
– ĐT: 0254.3830815

17. Quán Ngọc Trang
– Khu N7- Đường Trần Phú- Côn Đảo